MEDARBETARE

Caroline Elander Knip

Advokat, grundare och partner

Telefon: 08-610 10 10
E-post: caroline.elander@elanderadvokat.se
Språk: Svenska, engelska och franska.
Inträdesår Sveriges Advokatsamfund: 2011

2019 -
Advokat och partner Elander Advokatbyrå
2016 - 2019
Advokat och innehavare Elander Advokatbyrå
2009 - 2016
Biträdande jurist och advokat på Lebenberg Advokatbyrå
2008 - 2009
Biträdande jurist på Advokatfirman Wijk & Nordström i Uppsala
2008
Jur. kand. Uppsala universitet
Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Stockholms Handelskammare

Föreläsningar/Utbildningar

Föreläser för Blendow Lexnova:
https://www.lexnova.se/experter/caroline-elander-knip

Föreläser för Blendow Institute:
https://www.bginstitute.se/forelasare/caroline-elander-knip

Föreläser för Nordstedts Juridik:
https://www.nj.se/experter/caroline-elander-knip

JUC - Nätverk i familjerätt - Nätverksledare hösten 2022 - våren 2023

JUC – Nätverk i bolagsrätt – Föreläsning om Aktieägaravtal ur ett familjerättsligt perspektiv

Uppsala universitet: Aktieägarsymposium, föreläsning ”Aktieägaravtal ur ett familjerättsligt perspektiv”

Limhamnsgruppen: Delmoment i kursen ”Komplicerade boutredningar” tillsammans med advokat Torgny Lebenberg

Stockholms universitet: Föreläsning angående testamentstvister på Juristdagarna

Uppsala universitet: Föreläsning angående testamentstvister på fördjupningskurs om förmögenhetsrättslig familjerätt

Publikationer

Författar expertkommentarer för Blendow Lexnova:
https://www.lexnova.se/experter/caroline-elander-knip

Författar lagkommentarer för Nordstedts juridik/Karnov/JUNO:
https://www.nj.se/experter/caroline-elander-knip

Uppsala Universitet, Aktieägarsymposium ”Aktieägaravtal ur ett familjerättsligt perspektiv”

Övrigt

Skribent hos Svenska Dagbladet - SvD där hon varje vecka svarar på läsarnas frågor om familjerätt och arvsrätt.
Se: http://www.svd.se/av/caroline-elander.

Utrikesdepartementetwww.ud.se
Advokat Caroline Elander Knip står med på Utrikesdepartementets lista över advokater som arbetar med ärenden rörande olovligt bortförande och kvarhållande av barn.


Emelie Franzer

Advokat och partner

Telefon: 08-610 10 10
E-post: emelie.franzer@elanderadvokat.se
Språk: Svenska och engelska
Inträdesår Sveriges Advokatsamfund: 2017

2019 -
Advokat och partner Elander Advokatbyrå
2017 - 2019
Biträdande jurist och advokat på Elander Advokatbyrå
2014 - 2017
Biträdande jurist på Advokatfirman INTER
2014
Jur. kand. Uppsala universitet
2013
Uppsatspraktik Advokatfirman INTER
Sommarnotarie Skatteverket
2012
Juridiskrådgivare för NEXUS, Uppsala Kommun
Arbetat ideellt på skyddat kvinnoboende i Uppsala
Sommarnotarie Advokatfirman Delphi
Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Stockholms Handelskammare

Föreläsningar

Föreläser för Blendow Lexnova:
https://www.lexnova.se/experter/emelie-franzer

Publikationer

Författar expertkommentarer för Blendow Lexnova: https://www.lexnova.se/expertkommentarer/underhallsbidrag-till-barn-sa-kan-ombud-driva-rattsutvecklingen-framat

Övrigt

Genomgått kurser via Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Dessa kurser innefattar bland annat frågor som rör mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Mäns våld mot kvinnor

Fördjupningskurs våldsutsatta kvinnor

Emelie är utbildad volontär för stiftelsen 1000 Möjligheter som kämpar för barns och ungas rättigheter varje dag. Hon arbetar som volontär för ungarelationer.se – vilken inriktar sig på våld i ungas partnerrelationer.


Martina Fältén

Advokat och partner

Telefon: 08-610 10 10
E-post: martina.falten@elanderadvokat.se
Språk: Svenska och engelska
Inträdesår Sveriges advokatsamfund: 2019

2023 -
Advokat och partner Elander Advokatbyrå
2020 –
Advokat på Elander Advokatbyrå
2016-2020
Advokat och biträdande jurist på Therese Ström Advokatbyrå
2016 -
Juristexamen Stockholms universitet
2013-2016
Juridisk assistent på Advokat Cecilia Runesson
Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Stockholms Handelskammare

Föreläsningar

Föreläser för Blendow Institute:
https://www.bginstitute.se/forelasare/martina-falten/

Föreläser för Blendow Lexnova:
https://www.lexnova.se/experter/martina-falten


Andrea Kjellberg

Andrea Kjellberg

Biträdande jurist

Telefon: 08-610 10 10
Epost: andrea.kjellberg@elanderadvokat.se
Språk: Svenska och engelska

2021 -
Biträdande jurist på Elander Advokatbyrå
2021
Juridisk assistent på Elander Advokatbyrå
2020
University of Miami, utbytesstudier
2019–2020
Sommarnotarie och juridisk assistent Hestra Advokatbyrå
2018–2019
Studentpool Delphi
2018–2019
Vittnesstöd för Vittnesstöden Uppsala
2016-2021
Jur. kand. Uppsala Universitet

Anna Torbjörnsdotter

Anna Torbjörnsdotter

Kontorschef

Telefon: 08-610 10 10
E-post: anna.torbjornsdotter@elanderadvokat.se
Språk: Svenska och engelska.

2021 –
Kontorschef på Elander Advokatbyrå
2016 – 2021
Office Manager på Sofigate Sweden AB
2013 – 2016
Sälj- och marknadsansvarig på RestaurangAssistans AB
2011 – 2013
Säljare på NCH Europe
2008 – 2011
Housekeeping- och underhållsansvarig på Skansens restauranger
1999 – 2008
Assistent på Leimdörfer Fastighetsmarknad AB

Isabella Zelaya de la Parra

Isabella Zelaya de la Parra

Receptionist/Juridisk assistent

Telefon: 08 – 610 10 10
Epost: reception@elanderadvokat.se
Språk: Svenska, engelska, spanska och franska

2022 –
Receptionist/Juridisk assistent på Elander Advokatbyrå
2022
Franska kurs i Frankrike, Stockholms universitet
2021-2022
Vice President för akademiska aktiviteter, ELSA Uppsala
2021-2022
Kriminalvårdare på Salberga Anstalt
2019-nu
Pågående juristexamen på Uppsala universitet

Linnea Magnusson

Receptionist/Juridisk assistent

Telefon: 08 – 610 10 10
Epost: reception@elanderadvokat.se
Språk: Svenska och engelska

2023 -
Receptionist/Juridisk assistent på Elander Advokatbyrå
2022 - 2023
Personskadehandläggare, If försäkring
2022
King's College London, Utbytesstudier
2021 - 2022
Ekonomiansvarig, Elsa Uppsala
2021
Styrelseledamot, Kontaktdagen AB
2019 - nu
Pågående juristexamen på Uppsala universitet

Sandra Bargabriel

Receptionist/Juridisk assistent

Telefon: 08 - 610 10 10
E-post: reception@elanderadvokat.se
Språk: Svenska, Engelska, Arabiska, Arameiska och Spanska

2023-nu
Receptionist/Juridisk assistent på Elander Advokatbyrå
2022-nu
Administratör på Vasakronan.
2020-2022
Juridisk rådgivare på Lawline
2019-nu
Pågående juristexamen på Uppsala universitet