MEDARBETARE

Caroline Elander Knip

Advokat, grundare och partner
Telefon: 08-610 10 10
E-post: caroline.elander@elanderadvokat.se
Språk: Svenska, engelska och franska.
Inträdesår Sveriges Advokatsamfund: 2011

2019 -
Advokat och partner Elander Advokatbyrå
2016 - 2019
Advokat och innehavare Elander Advokatbyrå
2009 - 2016
Biträdande jurist och advokat på Lebenberg Advokatbyrå
2009
Handläggare på Migrationsverket i Uppsala
2008 - 2009
Biträdande jurist på Advokatfirman Wijk & Nordström i Uppsala
2008
Jur. kand. Uppsala universitet
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Stockholms Handelskammare

Föreläsningar/Utbildningar
Uppsala universitet: Föreläsning angående testamentstvister på fördjupningskurs om förmögenhetsrättslig familjerätt

Stockholms universitet: Föreläsning angående testamentstvister på Juristdagarna

Limhamnsgruppen: Delmoment i kursen ”Komplicerade boutredningar” tillsammans med advokat Torgny Lebenberg

Uppsala universitet: Aktieägarsymposium, föreläsning ”Aktieägaravtal ur ett familjerättsligt perspektiv”

Publikationer
Uppsala Universitet, Aktieägarsymposium ”Aktieägaravtal ur ett familjerättsligt perspektiv”

Övrigt
Skribent hos Svenska Dagbladet - SvD där hon varje vecka svarar på läsarnas frågor om familjerätt och arvsrätt. Se: http://www.svd.se/av/caroline-elander.

Saknade barns nätverk - www.saknadebarn.org
Advokat Caroline Elander Knip står med på Saknade Barns nätverks lista över advokater som arbetar med ärenden rörande olovligt bortförande och kvarhållande av barn.

Utrikesdepartementetwww.ud.se
Advokat Caroline Elander Knip står med på Utrikesdepartementets lista över advokater som arbetar med ärenden rörande olovligt bortförande och kvarhållande av barn.

Emelie Franzer

Advokat och partner
Telefon: 08-610 10 10
E-post: emelie.franzer@elanderadvokat.se
Språk: Svenska och engelska
Inträdesår Sveriges Advokatsamfund: 2017

2019 -
Advokat och partner Elander Advokatbyrå
2017 - 2019
Biträdande jurist och advokat på Elander Advokatbyrå
2014 - 2017
Biträdande jurist på Advokatfirman INTER
2014
Jur. kand. Uppsala universitet
2013
Uppsatspraktik Advokatfirman INTER Sommarnotarie Skatteverket
2012
Juridiskrådgivare för NEXUS, Uppsala Kommun Arbetat ideellt på skyddat kvinnoboende i Uppsala Sommarnotarie Advokatfirman Delphi
Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
Stockholms Handelskammare

Övrigt
Genomgått kurser via Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Dessa kurser innefattar bland annat frågor som rör mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Mäns våld mot kvinnor

Fördjupningskurs våldsutsatta kvinnor

Emelie är utbildad volontär för stiftelsen 1000 Möjligheter som kämpar för barns och ungas rättigheter varje dag. Hon arbetar som volontär för ungarelationer.se – vilken inriktar sig på våld i ungas partnerrelationer.

Linnéa Wisell

Biträdande jurist
Telefon: 08-610 10 10
E-post: linnea.wisell@elanderadvokat.se
Språk: Svenska och engelska

2019 –
Biträdande jurist på Elander Advokatbyrå
2017-2019
Tingsnotarie vid Sundsvalls tingsrätt
2017
Jur.kand. Uppsala universitet
2016
Uppsatspraktik, Justitiedepartementet – Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt
2014
Biträdande sekreterare i Utredningen om en kommunallag för framtiden (Fi 2012:07)
2013-2016
Amanuens för rektorsutbildningen och Institutet för utbildningsrätt, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet

Viktoria Stenström Ståläng

Kontorschef
Telefon: 08-610 10 10
E-post: viktoria.stenstrom.stalang@elanderadvokat.se
Språk: Svenska och engelska
2019 –
Kontorschef hos Elander Advokatbyrå
2016 – 2018
Kreativ Ledare på Primeur Natural Food
2015 – 2016
Office Manager på Copenhagen Economics
2010 – 2014
Konferensansvarig på Advokatfirman Lindahl
2009 – 2010
Konferensvärdinna / husfru Täcka Udden