Äktenskapsskillnad

- av Elander Advokatbyrå


Äktenskapsskillnad

- av Elander Advokatbyrå

Att ta steget och bestämma sig för en äktenskapsskillnad är ett svårt beslut

Med en äktenskapsskillnad, i folkmun kallad skilsmässa, följer dessutom en rad praktiska problem att hantera, till exempel vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden, vad är en bodelning och om barn finns med i bilden - var ska de bo?

En skilsmässa är därför inte bara känslomässigt påfrestande utan kan även vara komplicerad utifrån ett juridiskt perspektiv. Det kan därför vara en god idé att få juridisk expertis avseende de ekonomiska och praktiska konsekvenserna av skilsmässan. Vi på Elander Advokatbyrå har lång erfarenhet avseende skilsmässor och de juridiska frågor som uppstår i samband därmed. Du är varmt välkommen att kontakta oss för det fall du önskar vårt biträde i dessa frågor.

Ansökan om äktenskapsskillnad

När man väl bestämt sig för att man vill skilja sig ska man lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Även om man inte är överens om att skiljas har en make alltid rätt till äktenskapsskillnad. Ansökan kan därför göras både enskilt och gemensamt. Blanketter för ansökan om äktenskapsskillnad finns på tingsrättens hemsida. För att tingsrätten ska handlägga ansökan måste man först betala en ansökningsavgift. Mer information om detta finns på Sveriges Domstolars hemsida: www.dom.se.

Betänketid

Om den ena maken motsätter sig att äktenskapet upplöses kan denne inte förhindra en äktenskapsskillnad men denne har dock alltid rätt att begära att en så kallad betänketid ska löpa. Betänketiden löper då sex månader från det att tingsrätten registrerade ansökan om äktenskapsskillnad. Efter sex månader har makarna ytterligare sex månader på sig att begära fullföljd av äktenskapsskillnaden. Om ingen av makarna begär fullföljd inom den föreskrivna tiden kommer målet avskrivas utan att dom på äktenskapsskillnad meddelas och parterna fortsätter då att vara gifta med varandra. Betänketid kan även begäras av makar som lämnat in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

Betänketid

Om den ena maken motsätter sig att äktenskapet upplöses kan denne inte förhindra en äktenskapsskillnad men denne har dock alltid rätt att begära att en så kallad betänketid ska löpa. Betänketiden löper då sex månader från det att tingsrätten registrerade ansökan om äktenskapsskillnad. Efter sex månader har makarna ytterligare sex månader på sig att begära fullföljd av äktenskapsskillnaden. Om ingen av makarna begär fullföljd inom den föreskrivna tiden kommer målet avskrivas utan att dom på äktenskapsskillnad meddelas och parterna fortsätter då att vara gifta med varandra. Betänketid kan även begäras av makar som lämnat in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad.

Tingsrättens beslut om betänketid

Tingsrätten kan även besluta att betänketid ska löpa. Detta sker om någon av makarna bor med ett eget barn som är under 16 år och som står under den makens vårdnad. Att barnet inte är gemensamt har ingen betydelse. Om parterna levt åtskilda sedan minst två år kan man i vissa fall, trots att man har barn under 16 år eller att en av makarna begärt betänketid, ha rätt att omedelbart få en dom på äktenskapsskillnad. Särlevnad kan visas genom till exempel intyg från någon som har kännedom om makarnas förhållande eller underlag utvisande att makarna har varit folkbokförda på olika adresser sedan mer än två år tillbaka.

När tingsrätten meddelat dom på äktenskapsskillnad är själva äktenskapsskillnaden klar och parterna är skilda. Bodelningen, den ekonomiska separationen, kan påbörjas och slutföras redan under betänketiden.

Separation vid samboskap

Det blir allt vanligare att par lever som sambo och kan göra så under en lång tid. När ett samboförhållande upphör krävs ingen ansökan till tingsrätten utan detta sker som regel genom att samborna flyttar isär. Även som sambor kan frågor om bodelning givetvis uppstå.

Separation vid samboskap

Det blir allt vanligare att par lever som sambo och kan göra så under en lång tid. När ett samboförhållande upphör krävs ingen ansökan till tingsrätten utan detta sker som regel genom att samborna flyttar isär. Även som sambor kan frågor om bodelning givetvis uppstå.

Har du en fråga?

08-610 10 10

Vardagar 09.00-17.00

info@elanderadvokat.se

ELANDER ADVOKATBYRÅ AB
Mäster Samuelsgatan 9, 4 tr.
SE-111 44 Stockholm