Testamente

- av Elander Advokatbyrå

Testamente

- av Elander Advokatbyrå

Varför är det viktigt att upprätta ett testamente?

Genom att upprätta ett testamente kan du se till att dina tillgångar fördelas som du önskar efter din bortgång. Ett testamente underlättar också för dina efterlevande i en känslomässigt mycket svår tid och minskar risken för framtida konflikter rörande fördelningen av arvet. Oavsett hur din livssituation ser ut är det viktigt att upprätta ett testamente eftersom arvsreglerna ser olika ut beroende på om du är ensamstående, gift, sambo, samt om du har barn eller inte.

Särkullbarn

Personer som är gifta ärver varandra och gemensamma bröstarvingar (barn som är biologiska eller adopterade samt barnbarn och andra arvingar i rakt nedstigande led) får vänta tills båda föräldrarna har avlidit innan de får ut sitt arv. Om det finns så kallade särkullbarn, dvs. barn till endast en av makarna, har dessa dock rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders frånfälle. Det är inte möjligt att testamentera bort alla sina tillgångar och på så sätt utesluta särkullbarn från arv. Ett särkullbarn har nämligen alltid rätt till sin laglott och kan därför alltid jämka testamentet och göra gällande sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, vilket i sin tur är vad arvingen skulle ha erhållit i arv enligt lag, dvs. om inget testamente fanns.

Sambor och den legala arvsordningen

Sambor ärver inte varandra enligt lag, oavsett om de har gemensamma barn eller inte. Är den avlidne ensamstående person eller sambo utan barn beror fördelningen av arvet på vilka familjemedlemmar som finns i livet vid personens död. Finns inga legala arvingar, dvs. personer som ska ärva enligt lag vid liv och om inget testamente finns går arvet istället till den Allmänna arvsfonden.

Sambor och den legala arvsordningen

Sambor ärver inte varandra enligt lag, oavsett om de har gemensamma barn eller inte. Är den avlidne ensamstående person eller sambo utan barn beror fördelningen av arvet på vilka familjemedlemmar som finns i livet vid personens död. Finns inga legala arvingar, dvs. personer som ska ärva enligt lag vid liv och om inget testamente finns går arvet istället till den Allmänna arvsfonden.

Vad ska man tänka på när man upprättar ett testamente?

Ett testamente är en skriftlig handling genom vilken arvlåtaren, den så kallade testatorn, uttrycker hur dennes tillgångar ska fördelas efter dennes död. Testamentet ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen som är införstådda med att det är ett testamente de bevittnar. Testatorn måste vara 18 år och vittnena får inte vara yngre än 15 år gamla. Det är viktigt att vittnena inte är släkt med testatorn eller själv ska ärva enligt testamentet. Du kan alltid ändra ditt testamente så länge formkraven i lagen är uppfyllda. Idag finns det ingen myndighet vid vilken ett testamente kan registreras utan det är upp till dig att förvara testamentet på en trygg plats där det kan hittas efter din bortgång.

Testatorn kan bland annat välja att skriva in i sitt testamente att det som en arvinge får ärva enligt testamentet ska vara enskild egendom. Egendomen kommer då inte ingå vid en eventuell bodelning mellan arvtagaren och dennes make eller sambo.

Arvsförordningen är svensk lag

Viktigt att veta är att vi i Sverige har en ny arvslag sedan augusti 2015, den så kallade arvsförordningen. Lagen innebär i sin korthet att det inte längre är medborgarskapet som styr vilket lands lag som ska gälla för arvet utan att det nu istället är lagen i det land där man har hemvist som ska användas på arvet i dess helhet. Av denna anledning kan det vara klokt att i sitt testamente göra ett lagval. Det man får ha i beaktande är dock att man inte fritt kan välja vilket lands lag som helst utan det finns föreskrifter i den nya arvslagen om vilket lands lag just du kan välja.

Det är till din fördel att ta juridisk hjälp för att skriva ditt testamente. På det sättet kan du vara trygg med att testamentet följer gällande rätt och du säkerställer därmed att din kvarlåtenskap fördelas på det sätt du önskar samt att ditt testamente anpassas efter dina behov vad du anser är viktigt. Hos Elander Advokatbyrå kan du få du hjälp med att upprätta ditt testamente av jurister med mycket lång och bred kunskap inom arvsrätt.

Arvsförordningen är svensk lag

Viktigt att veta är att vi i Sverige har en ny arvslag sedan augusti 2015, den så kallade arvsförordningen. Lagen innebär i sin korthet att det inte längre är medborgarskapet som styr vilket lands lag som ska gälla för arvet utan att det nu istället är lagen i det land där man har hemvist som ska användas på arvet i dess helhet. Av denna anledning kan det vara klokt att i sitt testamente göra ett lagval. Det man får ha i beaktande är dock att man inte fritt kan välja vilket lands lag som helst utan det finns föreskrifter i den nya arvslagen om vilket lands lag just du kan välja.

Det är till din fördel att ta juridisk hjälp för att skriva ditt testamente. På det sättet kan du vara trygg med att testamentet följer gällande rätt och du säkerställer därmed att din kvarlåtenskap fördelas på det sätt du önskar samt att ditt testamente anpassas efter dina behov vad du anser är viktigt. Hos Elander Advokatbyrå kan du få du hjälp med att upprätta ditt testamente av jurister med mycket lång och bred kunskap inom arvsrätt.

Har du en fråga?

08-610 10 10

Vardagar 09.00-17.00

info@elanderadvokat.se

ELANDER ADVOKATBYRÅ AB
Mäster Samuelsgatan 9, 4 tr.
SE-111 44 Stockholm