Äktenskapsförord

- av Elander Advokatbyrå

Äktenskapsförord

- av Elander Advokatbyrå

Varför är det viktigt att upprätta ett äktenskapsförord?

Genom ett äktenskapsförord kan par/personer som antingen ska gifta sig eller redan är gifta själva bestämma vilka tillgångar som ska ingå vid en bodelning med anledning av en äktenskapsskillnad eller ett dödsfall. När ett äktenskap upphör, på grund av äktenskapsskillnad eller när den ena maken avlider, ska en bodelning göras mellan makarna och det är först då ett äktenskapsförord får betydelse. Om man inte har ett äktenskapsförord är huvudregeln enligt svensk lag att man delar lika på värdet av alla tillgångar som inte utgör enskild egendom. Tillgångar kan bli enskild egendom genom gåva eller arv med föreskrift om att den ska utgöra enskild egendom eller genom ett äktenskapsförord. Övrig egendom kallas inom juridiken för giftorättsgods.

Giftorättsgods

En vanlig missuppfattning är att äkta makar äger allt med hälften vardera. Den så kallade giftorätten ger dock inte den andre maken en äganderätt till egendomen. Vardera maken äger sina tillgångar och svarar för sina skulder inom äktenskapet. Vid bodelning läggs dock värdet för de tillgångar som är giftorättsgods ihop och därefter dras sedan skulderna hänförlig till giftorättsgodset av. Det värde som blir kvar på vardera makes sida summeras sedan och delas i två och på så sätt delar den make som har mer giftorättsgods med sig till den andre maken.

Enskild egendom

Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man styra vilken egendom, och hur mycket av ens egendom, som ska utgöra enskild egendom respektive giftorättsgods. Man kan även välja att förordna om att all egendom ska vara enskild och att det således inte behöver ske någon bodelning vid en äktenskapsskillnad. Ett äktenskapsförord kan vara viktigt i många olika typer av situationer i livet.

Enskild egendom

Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man styra vilken egendom, och hur mycket av ens egendom, som ska utgöra enskild egendom respektive giftorättsgods. Man kan även välja att förordna om att all egendom ska vara enskild och att det således inte behöver ske någon bodelning vid en äktenskapsskillnad. Ett äktenskapsförord kan vara viktigt i många olika typer av situationer i livet.

Vad kan omfattas av ett äktenskapsförord?

Har man till exempel startat ett eget företag eller gått in som delägare i ett företag vill man kanske inte riskera att behöva utge hälften av aktiernas värde till sin maka eller make genom en bodelning. Man kanske inte heller vill riskera att släktgården som funnits i familjens ägo i generationer säljs eller att andelar tvingas övergå till en före detta make/maka vid en bodelning.

Viktigt att veta är att om man tidigare har förordnat om att viss egendom ska vara enskild kan man upprätta ett nytt äktenskapsförord och då förordna om att egendomen återigen ska utgöra giftorättsgods. Det står helt enkelt parterna fritt att själva, under ett bestående äktenskap, besluta om vilken egendom som ska ingå i bodelningen eller inte men det finns en del saker man ska ha i åtanke när man upprättar ett äktenskapsförord.

Vad ska man tänka på när man upprättar ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet ska därefter registreras hos Skatteverket och detta är ett krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt. Som framgår ovan kan även par som ska gifta sig upprätta ett äktenskapsförord. Detta blir då giltigt först när äktenskap ingåtts, förutsatt att det registreras hos Skatteverket inom en månad. Det finns en hel del att beakta när man upprättar ett äktenskapsförord. Lagen uppställer höga krav på tydlighet och förutsebarhet för att inte äktenskapsförorden ska kunna bli föremål för jämkning vid en upplösning av äktenskapet. Vi på Elander Advokatbyrå har en mycket stor kunskap på området och bistår regelbundet klienter vid upprättandet och granskning av äktenskapsförord. Du är varmt välkommen att kontakta oss för det fall du önskar vårt biträde i dessa frågor.

Vad ska man tänka på när man upprättar ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet ska därefter registreras hos Skatteverket och detta är ett krav för att äktenskapsförordet ska vara giltigt. Som framgår ovan kan även par som ska gifta sig upprätta ett äktenskapsförord. Detta blir då giltigt först när äktenskap ingåtts, förutsatt att det registreras hos Skatteverket inom en månad. Det finns en hel del att beakta när man upprättar ett äktenskapsförord. Lagen uppställer höga krav på tydlighet och förutsebarhet för att inte äktenskapsförorden ska kunna bli föremål för jämkning vid en upplösning av äktenskapet. Vi på Elander Advokatbyrå har en mycket stor kunskap på området och bistår regelbundet klienter vid upprättandet och granskning av äktenskapsförord. Du är varmt välkommen att kontakta oss för det fall du önskar vårt biträde i dessa frågor.

Har du en fråga?

08-610 10 10

Vardagar 09.00-17.00

info@elanderadvokat.se

ELANDER ADVOKATBYRÅ AB
Mäster Samuelsgatan 9, 4 tr.
SE-111 44 Stockholm